Condicions generals de contractació

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes i serveis oferts a la present pàgina web per Bindi Books, SL (d’ara endavant Bindi Books) amb NIF núm. B67523449 i domicili al carrer Mallorca, 314, planta 1, porta 2B – 08037 Barcelona.

El CLIENT, al moment en què completa el procés de registre i compra algun dels nostres productes, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l’enllaç “Avisos Legals”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en format PDF al moment de la contractació.

1. Preus

En contraprestació pel producte adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a Bindi Books les quantitats especificades al moment de la compra en la relació de preus establertes a la web bindibookseditorial.com per als productes triats.

Els preus que es detallen per a cada producte inclouen l’IVA corresponent.

Una vegada finalitzada la selecció de productes, i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al seu pagament, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

Les despeses de transport estan incloses en el preu dels productes sempre per a les compres superiors a 20 € (IVA inclòs) i per als lliuraments ordinaris en un termini superior a 3 dies en aquelles compres d’import inferior. El preu final, incloent les despeses de transport, s’indica al final del procés de compra abans de procedir al pagament.

No s’inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com a inclòs.

2. Procediment de compra

A través d’aquesta pàgina web solament podran ser realitzades comandes per persones físiques majors de 14 anys i societats.

A la pàgina web es detallen tots els nostres productes de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només han de seguir-se els següents passos:

 1. Triar el producte que desitgi adquirir.

 2. En seleccionar un producte podrà ser afegit a la Cistella de la Compra i podrà triar entre seguir comprant o tramitar la comanda.

 3. Per tramitar la comanda, si és la primera vegada que accedeix al nostre portal, cal omplir un formulari de registre amb les seves dades personals per formalitzar el procediment de compra. Completat aquest pas, rebrà en el correu electrònic que hagi indicat la confirmació que el registre s’ha realitzat correctament. En cas que sigui un usuari ja registrat, per continuar amb el procés de compra n’hi haurà prou que introdueixi el nom d’usuari i contrasenya que va generar en la primera compra. El codi d’usuari i la contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre. A través del seu compte podrà gestionar la informació de què disposem i modificar o actualitzar les seves dades.

 4. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total.

 5. Així mateix, serà necessari indicar les adreces de facturació i lliurament de la compra realitzada. Serà possible indicar una adreça única per a la facturació i el lliurament.

 6. Una vegada tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda.

 7. A la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema triat en cada cas.

 8. Una vegada introduïdes les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó ”Pagar i finalitzar la compra”.

 9. Una vegada premut el botó " Pagar i finalitzar la compra " es procedirà al lliurament del producte.

El CLIENT es dóna per informat que les fotografies i descripcions dels productes a la pàgina web són una imatge aproximada dels productes i serveis oferts, i per això és possible que puguin diferir de l’original. Les descripcions i il·lustracions dels productes oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

3. Disponibilitat i lliurament

Els productes oferts per Bindi Books es troben disponibles per a la seva distribució només a Espanya.

Els productes oferts per Bindi Books estaran sempre subjectes a disponibilitat que s’indicarà específicament a la nostra web per a cada producte. Per aquest motiu, en cas de no trobar-se disponible algun article ofert, s’informarà degudament de la falta de disponibilitat al client per a la compra. En condicions normals, tots els productes que apareixen a la nostra web es troben disponibles per al seu lliurament en els terminis indicats.

En els casos en què, una vegada realitzada la comanda, el producte contractat pel CLIENT estigui esgotat, se li informarà degudament i se li oferirà un producte alternatiu de característiques similars d’igual preu i qualitat al comprat. Si, encara així, el CLIENT no estigués interessat a acceptar l’alternativa proposada, Bindi Books procedirà a la devolució de la suma ja abonada i l’informarà dels tràmits i terminis de reemborsament.

Com a norma general, excepte en els casos en què el CLIENT hagi optat per la modalitat de termini màxim de 3 dies, el termini ordinari de lliurament en domicili serà d’una setmana des del moment de la compra i, excepte en el cas de pagament contra reemborsament, a partir del moment en què confirmem el pagament. Aquests terminis ordinaris de lliurament són aproximatius i en cap cas vinculants per a Bindi Books, que en qualsevol cas realitzarà el lliurament abans de 30 dies.

Els lliuraments es realitzaran els dies laborables (de dilluns a divendres). És recomanable que el CLIENT comuniqui les seves preferències horàries per al lliurament en omplir les dades de la comanda a l’apartat destinat a Comentaris.

El lliurament del producte comprat a domicili s’efectuarà en l’adreça indicada en l’ordre de comanda, segons la modalitat de transport triat, per correu ordinari o per un transportista.

En tots els casos el CLIENT estarà degudament informat en el cas que es produeixi una incidència o el lliurament es retardi per qualsevol motiu.

Quan el lliurament sigui mitjançant transportista ho realitzarà conjuntament amb un albarà de lliurament que el client haurà de signar com a document de recepció. Si no fos possible el lliurament en l’adreça indicada per absència del destinatari, el transportista es posarà directament en contacte amb el CLIENT, i se li indicarà detalladament els passos que cal seguir. En el cas que la impossibilitat del lliurament sigui ocasionada per haver-se consignat una adreça errònia, el cost de la reexpedició de la comanda serà a càrrec del CLIENT.

Bindi Books no es responsabilitza dels retards en els lliuraments de les peces comprades per causes atribuïbles al transportista o a correus.

Amb l’objecte que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

Així mateix, el CLIENT pot consultar l’estat de la seva comanda trucant en horari comercial d’obertura al telèfon 93 857 46 04 o enviant un correu electrònic a l’adreça infantil@bindibookseditorial.com.

4. Pagament i períodes de pagament

S’accepta les següents formes de pagament:

 • Targeta de crèdit: La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària a través de la seva passarel·la de pagament.

 • Transferència bancària: Realitzant un ingrés de l’import total de la compra en el compte corrent que se li indica.

 • Pagament en efectiu contra reemborsament: S’haurà de lliurar l’import exacte al transportista que efectuï el lliurament, el qual li donarà un document de rebut.

En els casos de pagament mitjançant targeta o transferència, una vegada realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació.

Bindi Books no té coneixement de les dades referents a la targeta de crèdit del CLIENT. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs al lliurament del producte o prestació del servei. Per tant, Bindi Books no proporcionarà el producte sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament. Bindi Books es reserva el dret a cancel·lar de manera temporal o definitiva el lliurament de productes, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament de la venda.

5. Imposats

Els productes que s’ofereixen en aquesta web estan subjectes a l’Impost del Valor Afegit (IVA) amb un gravamen de 4%.

El preu final és el preu total del producte incloent l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), les despeses de gestió i embalatge, així com, si se selecciona la modalitat de lliurament en menys de 3 dies, les despeses de transport, que es reflectirà en l’ordre de comanda al moment d’efectuar la compra i en la factura.

6. Factures

Al realitzar el pagament corresponent rebrà un correu electrònic de confirmació. L’albarà de la compra l’hi lliurarem juntament amb el producte comprat. Si desitja que li enviem una factura, haurà de sol·licitar-ho expressament.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades. Bindi Books queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d’aquesta circumstància.

7. Garantia

A Bindi Books ens esforcem per facilitar productes de la màxima qualitat. En cas que, per qualsevol motiu, el CLIENT no rebi el producte correctament, haurà de comunicar-nos-ho al més aviat possible indicant-nos la incidència, que intentarem, si es verifica l’error, esmenar com més aviat millor.

El document de garantia és la factura o albarà de compra.

8. Devolucions

En cas de defecte de fàbrica o errors en el producte lliurat, només s’admetran devolucions o canvis si no han transcorregut més de 14 dies des de la recepció de la comanda, si inclou l’embalatge i es comprova que es tracta d’un error de producte o d’un defecte de fabricació o d’embalatge i no un ús, manipulació o emmagatzematge inadequats o negligents. S’acompanyaran sempre del corresponent albarà de lliurament o de la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d’error en la comanda s’oferirà al CLIENT la substitució per un altre producte igual sense cost addicional i sense dret, per part del CLIENT, a cap tipus de compensació. Les despeses que generi l’enviament de la comanda correcta seran a càrrec de Bindi Books.

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a previ examen per part de Bindi Books de l’estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s’han complert els requisits exigibles en les presents condicions de venda. Una vegada rebuda la devolució i en cas que procedeixi, reemborsarem l’import cobrat en un termini màxim de 30 dies i en els mateixos termes que es van usar per realitzar el pagament.

Bindi Books es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en les quals van ser rebuts.

Les devolucions es gestionaran a través de l’enviament d’un correu electrònic a infantil@bindibookseditorial.com realitzant una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, serà necessari assenyalar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Una vegada rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

9. Dret de desistiment

El CLIENT té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què el CLIENT o un tercer que ell indiqui, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, s’haurà de notificar a

Bindi Books, SL

carrer Mallorca, 314, planta 1, porta 2B

08037 Barcelona

Correu electrònic: infantil@bindibookseditorial.com

la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desistiment

A l’atenció de

Bindi Books, SL

carrer Mallorca, 314, planta 1, porta 2B

08037 Barcelona

infantil@bindibookseditorial.com

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent producte ______________________________________________

Rebut / Demanat el __ / __ / ____

Nom del consumidor ______________________________________

Domicili del consumidor _____________________________________

Signatura del consumidor

Data

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva banda d’aquest dret sigui enviada abans del venciment del termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la banda del CLIENT, li retornarem tots els pagaments que n’hàgim, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva banda d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns va informar de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat pel CLIENT per a la transacció inicial, tret que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que el CLIENT hagi presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.

El CLIENT haurà de retornar-nos o lliurar-nos els béns a Bindi Books, SL, Mallorca, 314, planta 1, porta 2B – 08037 Barcelona, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Només el CLIENT serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per restablir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

10. Perfecció del contracte i modificacions dels serveis

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del producte i l’enviament al CLIENT d’un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada.

Bindi Books es reserva el dret de modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

11. Obligacions de les parts

Bindi Books es compromet a proporcionar al CLIENT els productes que hagin estat comprats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a tenir cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat, i a gestionar les operacions de logística, enviament i lliurament de la compra realitzada a través del transportista o de correus.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria ni infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixats en les presents condicions de venda i a la seva recepció en el lloc indicat per al lliurament.

Bindi Books no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a Bindi Books qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

12. Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de Bindi Books qualsevol modificació sobre les seves dades. L’editorial queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d’aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-ho en coneixement de Bindi Books a través de l’e-mail o dels telèfons indicats a la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, us informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als productes que s’hi ofereixen es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l’adreça d’e-mail que ens faciliti el CLIENT, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça infantil@bindibookseditorial.com indicant en l’assumpte la paraula BAIXA.

13. Compromís, acceptació i validesa del contracte

Tal com s’indica en la política de privacitat de la nostra pàgina web, el CLIENT és el responsable de facilitar les seves dades de forma exacta i veraç, així com de la seva actualització.

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes, incloent, si s’escau, el de lliurament, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta integrament i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Pagar i finalitzar la compra” indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del producte.

14. Normativa aplicable

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas.

15. Dades personals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades personals que el CLIENT ens faciliti per realitzar el procés de contractació i els derivats de la prestació del servei són confidencials i que s’incorporaran a un fitxer de “Gestió” responsabilitat de Bindi Books, amb la finalitat de proveir-li els articles contractats, així com de remetre-li informació comercial dels nostres articles i productes, inclusivament per correu electrònic.

Així mateix, us informem que les dades personals facilitades són tractats internament i amb la màxima confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat regulades en el Reial Decret 1720/2007, i que no són publicades ni transmeses a terceres persones per ser utilitzades amb finalitats comercials o promocionals.

En qualsevol moment, podeu oposar-vos a la recepció dels nostres enviaments comercials, així com exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legalment establerts davant Bindi Books, SL – Responsable de Dades Personals – Mallorca, 314, planta 1, porta 2B – 08037 Barcelona.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

Atenció: Les presents condicions generals de compra han estat actualitzades amb data 15/01/2015. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com a variar els preus i productes oferts. Per favor, comproveu la data d’emissió en cada ocasió en què us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti.